Přihlásit seNejmenší tenisté

Přijímáme děti 5 - 7 leté, výjimečně 4 leté - dle fyzických dispozic dítěte.

Tito začátečníci hrají 2x týdně, trénink trvá zpravidla 45 - 60 min., trénuje se v počtu maximálně čtyř dětí na jednoho trenéra.

Děti, které se rozhodnou pro tenis v pozdějším věku, jsou zařazeny do tréninkového procesu a skupin dle svých individuálních dovedností a schopností.

Našim cílem je dítě celkově pohybově rozvíjet a dát mu potřebné tenisové základy, probudit v dítěti vztah k tomuto individuálnímu sportu.      

                                       

© 2009-2023 Tenisový klub Family Tennis Ostrava